ក្រុម Man City នឹង​បង្កើតក្រុមការងារ​នៅកម្ពុជា ផ្តល់ព័ត៌មាន​ជា​ភាសាខ្មែរដល់អ្នក​គាំទ្រ

172

ក្រុម​បាល់ទាត់អង់គ្លេស Manchester City បាន​បង្ហោះ​សារ​លើ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​ខ្លួន​ជា​ភាសាខ្មែរថា នឹង​បង្កើតក្រុមការងារ​របស់ខ្លួន​បន្ថែម​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ផ្តល់ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​ដល់អ្នកគាំទ្រ​កម្ពុជា​ជាភាសាខ្មែរតែម្តង។

Manchester City បាន​បង្ហោះ​សារ​ដូច្នេះ​ថា «សួស្តីប្រិយមិត្ត! យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមប្រកាសថាយើងខ្ញុំនឹងបង្កើតការងាររបស់យើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យក្លាយជាក្លឹប Premier League ដំបូងគេ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទៀងទាត់ជាភាសាខ្មែរ!»៕