Home ជីវិត&សង្គម Emirates Group ប្រកាសលទ្ធផលឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ សឹងមិនជឿថាដល់ថ្នាក់ហ្នឹង !

Emirates Group ប្រកាសលទ្ធផលឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ សឹងមិនជឿថាដល់ថ្នាក់ហ្នឹង !

200

សម្ព័ន្ធ (Group)គ្រុប កំណត់ត្រាប្រាក់ចំណេញ ១.៧ ពាន់លាន AED (៤៥៦ លានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងរយៈពេល ៣២ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

• ប្រាក់ចំណូលគ្រុមមានចំនួន ១០៤ ពាន់លាន AED (២៨.៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទយន្តហោះចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិឌូបៃ (DXB) ពីគម្រោងត្រីមាសទី ១ និងការរីករាលដាលនៃជម្ងឺ កូវីដ ១៩ នៅក្នុងត្រីមាសទី ៤។
• បញ្ចប់ឆ្នាំជាមួយសមតុល្យសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ២៥.៦ ពាន់លាន AED (៧.០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)
អ៊ែមមឺរឹត បញ្ចេញរបាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញចំនួន ១.១ ពាន់លានAED (២៨៨ លានដុល្លារដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ២១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន
• ប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះ ៦% ស្មើនឹង ៩២ ពាន់លានAED (២៥.១ ពាន់លានដុល្លារដុល្លារអាមេរិក) ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការបិទផ្លូវយន្តហោះចុះចតនៅ DXB រយៈពេល ៤៥ ថ្ងៃនិងការផ្អាកដំណើរការជើងហោះហើរជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងខែមីនា
• សមត្ថភាពអាកាសចរណ៍បានថយចុះមកត្រឹម ៥៩ ពាន់លាន ATKM ជាមួយនឹងបរិមានយន្តហោះមិនបានផ្លាស់ប្តូរ
dnata បានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញចំនួន ៦១៨ លាន AED (១៦៨ លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណេញចំនួន ២១៦ លាន AED (៥៩ លានដុល្លារអាមេរិក) ពីការលក់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាយធី Accelya
• ចំណូលកើនឡើង ២% ដល់ ១៤.៨ ពាន់លាន AED (៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាជីវកម្មអន្តរជាតិមានចំនួន ៧២% នៃប្រាក់ចំណូល
• ប្រាក់ចំណេញមានប៉ះពាល់ពី៖ ការអន់ថយនៃគម្រោងសុឆន្ទៈ (ភាគច្រើនពីការធ្វើដំណើរ) ចំនួន ១៦៤ លាន AED (៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក) ការបិទអាជីវកម្មដោយសារតែការខកខានរបស់ Thomas Cook (ការធ្វើដំណើរនិងការផ្តល់ម្ហូបអាហារ) ចំនួន ៩៦ លានAED (២៦ លានដុល្លារអាមេរិក) និងផលប៉ះពាល់នៃ កូវីដ -១៩ (គ្រប់ផ្នែកនៃគ្រុបទាំងអស់) ចំនួន ២៧៤ លាន​ AED (៧៥ លានដុល្លារអាមេរិក)
• ពង្រីកជើងហោះហើរជាសកលដោយបន្ថែមនូវគ្រឿងបរិក្ខាថ្មីនិងសមត្ថភាពសេវាកម្មនៅទូទាំងប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងផ្នែកចែកអាហារ។ ទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម ១០ ឧសភាឆ្នាំ ២០២០៖ អ៊ែមមឺរឹតគ្រុបបានប្រកាសពីប្រាក់ចំណេញ ៣២ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលដែលបណ្តាលមកពីការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងពេលផែនការបិទផ្លូវចុះចតយន្តហោះនៅ DXB ដែលបានគ្រោងទុកនៅត្រីមាសទីមួយនិងផលប៉ះពាល់នៃការរឹតបន្តឹងជើងហោះហើរនិងការធ្វើដំណើរពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅត្រីមាសទី ៤។

ចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ របស់ខ្លួនអ៊ែមមឺរឹតគ្រុបបានប្រកាសពីប្រាក់ចំណេញ ១.៧ ពាន់លាន AED (៤៥៦ លានដុល្លារអាមេរិក) សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ ដែលធ្លាក់ចុះ ២៨% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមបានកើនឡើងដល់ ១០៤ ពាន់លាន AED (២៨.៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលជាការធ្លាក់ចុះ ៥% បើធៀបនឹងលទ្ធផលកាលពីឆ្នាំមុន។ សមតុល្យសាច់ប្រាក់របស់គ្រុបមានចំនួន ២៥.៦ ពាន់លាន AED (៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ១៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដោយសារប្រតិបត្តិការពណិជ្ផកម្មល្អរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ និងថ្លៃប្រេងទាបបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ដោយសារបរិយាកាសធុរកិច្ចមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺនិងដើម្បីការពារជំហរសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមក្រុមហ៊ុន គ្រុបមិនបានប្រកាសភាគលាភ (Dividend) សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ បន្ទាប់ពីការបែងចែកភាគលាភកាលពីឆ្នាំទៅចំនួន ៥០០ លាន AED (១៣៦ លានដុល្លារអាមេរិក) ដល់ការវិនិយោគឌូបៃ Investment Corporation of Dubai។

លោក Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum ប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយក​ប្រតិបត្តិបានមានប្រសាសន៍ថា “រយៈពេល ១១ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ Emirates និង dnata ​ មានដំណើរការយ៉ាងល្អហើយយើងកំពុងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអាជីវកម្មរបស់យើង។ យ៉ាងណាមិញ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈអ្វីៗបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលជំងឺកូវីដ ១៩ បានរាលដាលពាសពេញពិភពលោកដែលបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ចុះតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងលើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាស ខណៈពេលដែលប្រទេសនានាបានបិទព្រំដែននិងបានរឹតបន្ទឹងលើការធ្វើដំណើរ។ បើទោះជាមិនមានជំងឺរាតត្បាត វិស័យរបស់យើងតែងតែងាយរងគ្រោះដោយសារកត្តាខាងក្រៅ។ នៅឆ្នាំ ២០១៩-២០ ការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗបានធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណេញរបស់យើងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត ១ ពាន់លាន AED តម្រូវការដឹកទំនិញតាមផ្លូវអាកាសលើពិភពលោកបានថមថយស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំហើយការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់របស់យើង។ ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយ ក៏ Emirates និង dnata បានផ្តល់ប្រាក់ចំណេញ ៣២ ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារតែតម្រូវការមានភាពល្អសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជាពិសេសនៅត្រីមាសទី ២ និងទី ៣ នៃឆ្នាំនេះរួមជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈទាបក្នុងឆ្នាំ។

“ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងត្រូវបានសាកល្បងលើភាពរហ័សរហួននិងសមត្ថភាពរបស់យើង។ ខណៈពេលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមភ្លាមៗនិងទាញយកឱកាសដែលផ្តល់ឲ្យយើង ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងតែងតែត្រូវបានដឹកនាំដោយគោលដៅរយៈពេលវែងដើម្បីកសាងនូវប្រាក់ចំណេញប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពាណិជ្ជកម្មដែលតាំងនៅឌូបៃ។
នៅឆ្នាំ ២០១៩-២០ គ្រុបបានវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១១.៧ ពាន់លាន AED (៣.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) វិនិយោគលើការទិញយន្តហោះនិងឧបករណ៍ថ្មីៗ ការទិញធនធាន គ្រឿងបរិក្ខារទំនើបបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់បុគ្គលិក កំណត់ត្រាការថយចុះបន្ទាប់ពីការចំណាយលើវិនិយោគកាលពីឆ្នាំមុនទឹកប្រាក់ចំនួន ១៤.៦ ពាន់លាន AED (៣.៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) និងបានបន្តវិនិយោគលើធនធានដែលជួយកគាំទ្រសហគមន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមលើបរិស្ថាន ក៏ដូចជាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលទេពកោសល្យនិងការច្នៃប្រឌិតដើម្បីគាំទ្រដល់ការលូតលាស់ដល់វិស័យនេះនាពេលអនាគត។

នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ Dubai Air Show ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អ៊ែមមឺរឹតបានបញ្ជាទិញយន្តហោះប្រភេទ A350 XWB ចំនួន ៥០ គ្រឿងតម្លៃ ១៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងយន្តហោះប៊ូអ៊ីង 787 Dreamliner ចំនួន ៣០ គ្រឿង ចំនួន ៨.៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនលើកដំបូងរំពឹងនៅទទួលបាននៅឆ្នាំ ២០២៣ យន្តហោះថ្មីទាំងនេះនឹងរួមបញ្ចូលក្នុងកងយន្តហោះបច្ចុប្បន្នរបស់អ៊ែមមឺរឹតនិងផ្តល់ភាពបត់បែនក្នុងការដាក់ពង្រាយគោលដៅឆ្ងាយដែលធ្វើដំណើររយៈពេលយូរ។ ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់អ៊ែមមឺរឹតដើម្បីប្រតិបត្តិការកងយន្តហោះទំនើបនិងមានប្រសិទ្ធិភាព យន្តហោះថ្មីទាំងនេះក៏ជួយឲ្យបរិមាណយន្តហោះរបស់ខ្លួនមានអាយុចំណាស់ទាបជាងមធ្យមក្នុងវិស័យនេះផងដែរ។

ការវិនិយោគសំខាន់ៗរបស់​ dnata ក្នុងមួយឆ្នាំរួមមាន៖ ការពង្រីកសមត្ថភាពម្ហូបអាហារយ៉ាងសំខាន់នៅអាមេរិកខាងជើងជាមួយនឹងការបើកប្រតិបត្តិការថ្មីនៅទីក្រុងវ៉ានឃូវឺ (​Vancouver)ហ្សុស្តុន (Houston​) បូស្តុន (Boston)​ឡូសអាន់ជឺឡេស (Los Angeles) និងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ (San Francisco)។ ក្រុមហ៊ុន Dnata ក៏បានបញ្ចប់ការទិញភាគហ៊ុនដែលនៅសល់នៅពីក្រុមហ៊ុន Alpha LSG ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនតែមួយគត់ដែលមានបម្រើអាហារលើយន្តហោះ លក់រាយលើយន្តហោះ និងដឹកជញ្ចូនធំជាងគេនៅចក្រភពអង់គ្លេស។​ នៅទូទាំងសាខាជាង ១២០ របស់ខ្លួន កម្លាំងពលកម្មសរុបរបស់ក្រុមនៅតែមិនទាន់ផ្លាស់ប្តូរជាមួយនិយោជិក ១០៥,៧៣០ នាក់ដែលតំណាងឱ្យជាង ១៦០ សញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នា។

លោក Sheikh Ahmed មានប្រសាសន៍ថា “ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩-២០ យើងមានការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងតម្លៃរបស់យើងខណៈពេលវិនិយោគដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងឱកាសរកប្រាក់ចំណូល។ តាមរយៈការពិនិត្យមើលជាបន្តនៃរចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់យើងនិងការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីយើងបានបង្កើនផលិតភាពនិងបន្ថយការចំណាយលើកម្លាំងមនុស្ស។ នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតបានវាយលុក យើងបានចាត់គ្រប់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីការពារកម្លាំងពលកម្មជំនាញរបស់យើងនិងធានានូវសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននិងអតិថិជនរបស់យើង។ នេះនឹងនៅតែជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើងនៅពេលយើងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការជាបណ្តើរ ៗឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។

លោកបានសរុបមតិជាចុងក្រោយថា៖ “ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩​ នឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រតិបត្តិឆ្នាំ ២០២០-២១ របស់យើងដោយប្រតិបត្តិការដឹកអ្នកដំណើរត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ហើយអាជីវកម្មរបស់ dnata រងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាពីការរីងស្ងួតនៃជើងហោះហើរនិងតម្រូវការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។ យើងបន្តចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងចំណាយយ៉ាងម៉ត់ចត់និងភាពចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារអាជីវកម្មរបស់យើងស្របពេលកំពុងរៀបចំផែនការឡើងវិញ។ យើងរំពឹងថាវានឹងចំណាយពេលយ៉ាងតិច ១៨ ខែ មុននឹងតម្រូវការធ្វើដំណើរត្រលប់មកសភាពធម្មតាវិញ។ ក្នុងពេលនេះយើងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនិយតករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលពួកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវលើការកំណត់ស្តង់ដារដើម្បីធានាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដំណើរនិងប្រតិបត្តិករនៅក្នុងពិភពលោកក្រោយបន្ទាប់ពីកូវីដ ១៩។ អ៊ែមមឺរឹតនិង dnata ត្រៀមរួចជាស្រាច់ដើម្បីនិងប្រតិបត្តិការឡើងវិញដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់យើងនៅពេលដែលកាលៈទេសៈអនុញ្ញាត។”

 • សមិទ្ធផលរបស់ Emirates
  អ្នកដំណើរនិងសមត្ថភាពដឹកទំនិញសរុបរបស់អ៊ែមមឺរឹតបានធ្លាក់ចុះ ៨% ត្រឹម ៥៨.៦ ពាន់លានគីឡូម៉ែត្រតោន (ATKMs) នៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៩-២០ ដោយសារតែការបិទផ្លូវយន្តហោះចុះថតនៅ DXB និងផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ ១៩ ជាមួយនឹងការផ្អាកសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរទាំងស្រុងដែលប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប់រួម ក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ ២០២០។
  អ៊ែមមឺរឹតបានទទួលយន្តហោះថ្មីចំនួន ៦ គ្រឿងក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ គឺយន្តហោះប្រភេទ A380 ទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ ក្រុមហ៊ុនអ៊ែមមឺរឹតបានឈប់ប្រើប្រាស់យន្តហោះចាស់ៗចំនួន ៦ គ្រឿងដែលរួមមានប៊ូអ៊ីង 777-300ERs ចំនួន ៤ គ្រឿង 777-300 មួយចុងក្រោយនិងប៊ូអ៊ីង 777 មួយគ្រឿង ដែលបន្សល់ទុកចំនួនកងនាវាសរុបរបស់ខ្លួននៅដដែល គឺចំនួយ ២៧០ គិតត្រឹមចុងខែមីនា។ អាយុយន្តហោះរបស់អ៊ែមមឺរឹតជាមធ្យមនៅមានអាយុ ៦.៨ ឆ្នាំ។

វាបានពង្រឹងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ៊ែមមឺរឹតដើម្បីប្រតិបត្តិការយន្តហោះថ្មីនិងទំនើបហើយស្របតាមការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន “Fly Better” ព្រោះថាយន្តហោះទំនើបគឺល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ល្អក្នុងការប្រតិបត្តិ និងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អតិថិជន។
កំឡុងឆ្នាំនេះ អ៊ែមមឺរឹតបានបើកដំណើរការផ្លូវដឹកអ្នកដំណើរថ្មីចំនួន ៣ គឺផតតូ (ព័រទុយហ្កាល់) ទីក្រុងម៉ិចស៊ិកូ (ម៉ិកស៊ិក) និងបាងកក – ភ្នំពេញ។ វាក៏បានបំពេញបន្ថែមការរីកចម្រើនបណ្តាញសរីរាង្គរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយ Spicejet ដែលនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជនអ៊ែមមឺរឹតនូវជម្រើសភ្ជាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។

លើសពីនេះទៀត អ៊ែមមឺរឹតបានពង្រីកការតភ្ជាប់ជាសកលនិងការផ្តល់សំណើដល់អតិថិជនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាមួយ៖ Vueling បន្ថែមការតភ្ជាប់ទៅកាន់គោលដៅជាង ១០០ នៅជុំវិញអឺរ៉ុបតាមរយៈបាសេឡូណា (Barcelona) ម៉ាឌ្រីត (Madrid) រ៉ូម (Rome) និង មីឡែន (Milan) ។ ជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍តម្លៃទាបរបស់ទួរគី Pegasus Airline (PC) ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវដែលមាននៅលើបណ្តាញរបស់ Pegasus Airline (PC) រួមនិងក្រុមហ៊ុន Interjet Airlines បើកផ្លូវថ្មីដែលធ្វើដំណើររវាងម៉ិកស៊ិក ឈូងសមុទ្រមជ្ឈឹមបូព៌ានិងច្រើនជាងនេះទៅទៀត។

អ៊ែមមឺរឹតក៏មានកំណត់ត្រាពីយុទ្ធសាស្រ្តជោគជ័យរយៈពេលពីរឆ្នាំជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួន flydubai ។ អ្នកដំណើរជាង ៥.៣ លាននាក់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការភ្ជាប់បណ្តាញឥតព្រំដែននៅលើបណ្តាញអ៊ែមមឺរឹតនិង flydubai ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានចាប់ដៃគូជាមួយគ្នានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧ ។ ខណៈពេលដែលអ៊ែមមឺរឹត បានកត់ត្រានូវលទ្ធផលប្រាក់ចំណូលយ៉ាងរឹងមាំក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាសទី ២ និងទី ៣ នៃឆ្នាំ ២០១៩-២០ ការបិទផ្លូវយន្តហោះចុះថតនៅ DXB និងវិបត្តិកូវីដ -១៩ នៅក្នុងត្រីមាសផ្សេងទៀតបានប៉ះពាល់ដល់ចំណូលសរុបរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះ ៦% ត្រឹម ៩២ ពាន់លាន AED (២៥.១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។ ការពង្រឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណក្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់អ៊ែមមឺរឹតមានរងការខាតបង់ដល់ទៅ ៩៦៣ លាន​​ AED (២៦២ លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលជាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃរូបិយប័ណ្ណកាលពីឆ្នាំមុនគឺត្រឹម ៥៧២ លាន​ AED (១៥៦ លានដុល្លារអាមេរិក) ។

ការចំណាយប្រតិបត្តិការសរុបបានថយចុះ ១០% ច្រើនជាឆ្នាំ ២០១៨-១៩ ។ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យមបានធ្លាក់ចុះ ៩% ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ពីការកើនឡើង ២២% កាលពីឆ្នាំមុន។ រួមទាំង ៦% ទាបជាង ស្របនឹងការកាត់បន្ថយសមត្ថភាព ប្រេងឥន្ធនៈបានធ្លាក់ចុះ ១៥% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនត្រឹម ២៦.៣ ពាន់លាន AED (៧.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) និងរួមបញ្ជូល ៣១% នៃតម្លៃប្រតិបត្តិការបើប្រៀបធៀបនឹង ៣២% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ -១៩ ។ ប្រេងឥន្ធនៈនៅតែជាសមាសធាតុចំណាយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍។

ទោះបីជាមានសម្ពាធប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងផលប៉ះពាល់រូបិយប័ណ្ណមិនអំណោយផលក៏ដោយក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញចំនួន ១.១ ពាន់លាន AED (២៨៨ លានដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ២១% ធៀបនឹងលទ្ធផលកាលពីឆ្នាំមុននិងប្រាក់ចំណេញ ១.១% ។ ប្រាក់ចំណេញអាចនឹងកើនឡើងខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានការខាតបង់ចំនួន ១.១ ពាន់លាន AED (២៩៩ លានដុល្លារអាមេរិក) ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងប្រេងឥន្ធនៈមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅដំណាច់ឆ្នាំ។

ចរាចរណ៍អ្នកដំណើររួមបានធ្លាក់ចុះ ខណៈដែលអ៊ែមមឺរឹតបានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន ៥៦.២ លាននាក់ (ថយចុះ ៤%) ។ ជាមួយនឹងភាគរយដែលមានដែលមានអ្នកដំណើរនៅក្នុងយន្តហោះធ្លាក់ចុះ ៦% មកត្រឹម ៧៨.៥%។ ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានលើភាគរយដែលមានដែលមានអ្នកដំណើរនៅក្នុងយន្តហោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន ៧៦.៨% ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងតម្រូវការធ្វើដំណើរវិជ្ជមាននៅស្ទើរតែទូទាំងទីផ្សារមុនការរីករាលដាលនៃកូវីដ -១៩ នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយ។
ការកើនឡើងតម្លៃនៅលើទីផ្សារនិងការបញ្ចូលគោលដៅដែលអំណោយផលត្រូវបានទូទាត់សងទាំងស្រុងដោយការពង្រឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណហើយទុកឱ្យទិន្នផលអ្នកដំណើរនៅដដែលនៅឯអត្រា ២៦.២​ fils (៧.១ សេនអាមេរិក) ក្នុងមួយរង្វាស់នៅក្នុងចំណូលអ្នកដំណើរមួយគីឡូម៉ែត្រ Revenue Passenger Kilometre (RPKM) ។

ក្នុងឆ្នាំនេះ អ៊ែមមឺរឹតបានបង្កើនថវិកាហិរញ្ញប្បទានយន្តហោះសរុបចំនួន ៩.៣ ពាន់លាន AED (២.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈកម្ចីរមានកំណត់។​ អ៊ែមមឺរឹតបានទទួលការធានាហិរញ្ញប្បទានពីធានារ៉ាប់រងរបស់បារាំង​ Bpifrance ឫ French Sovereign Export Credit Agency ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់កម្ចីពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលបានពីវិនិយោគិនកូរ៉េសម្រាប់យន្តហោះទាំង ៦ គ្រឿងដែលបានប្រគល់នៅឆ្នាំ ២០១៩-២០ ។

ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្រាបរិស្ថានអត្រាសកល ក្រុមហ៊ុនអេមីរ៉េតបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននិងកែលម្អច្រើនជាង ៥.៥ ពាន់លាន AED​ (១.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩-២០ ដែលជាលទ្ធផលពីការសន្សំរាល់ការចំណាយសរុបនាពេលអនាគតដែលលើសពី ១១០ លាន AED (៣០ លានដុល្លារអាមេរិក)។
ផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ែមមឺរឹតបានចាត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីការពារលំហូរសាច់ប្រាក់របស់គ្រុបតាមរយៈវិធានការសន្សំសំចៃការចំណាយ កាត់បន្ថយចំណាយមូលធនតាមតម្រូវការ និងការចូលរួមពីដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងក្នុងការកែលំអដើមទុន។​​

លើសពីនេះទៀតយើងបានកំណត់ឥណទានដែលមានស្រាប់មុនថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ហើយកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការបម្រុងបន្ថែមដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពីការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់។ នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើនសាច់ប្រាក់បន្ថែមតាមរយៈឥណទានកម្ចីរយៈពេល បង្កើនក្រេឌីដ និងពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលខ្លីដល់កម្រិត ៤.៤ ពាន់លានAED (១.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ។ វានឹងបន្តទាញយកទីផ្សារធនាគារនូវសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀតនៅត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២០-២១ ដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ-១៩ ទៅលើលំហូរសាច់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លី។

អ៊ែមមឺរឹតបានបិទឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុដោយមានកម្រិតសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ២០.២ ពាន់លាន AED (៥.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិច) ។
ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីតំបន់ទាំង ៦ របស់ក្រុមហ៊ុននៅតែមានលំនឹងល្អដោយមិនមានតំបន់ណាចូលរួមចំណែកច្រើនជាង ៣០% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបឡើយ។ តំបន់អ៊ឺរ៉ុបគឺជាតំបន់ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងគេមានទឹកប្រាក់ចំនួន ២៦.១ ពាន់លានAED (៧.១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ធ្លាក់ចុះ ៨% ពីឆ្នាំ ២០១៨-១៩ ។ អាស៊ីបូព៌ានិងអូស្រ្តអាស៊ី (Australasia) តាមគិតជិត ២៤.១ ពាន់លាន AED (៦.៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ធ្លាក់ចុះ ៩%។ តំបន់អាមេរិចមានកំណើនប្រាក់ចំណូលចំនួន ១៤.៦ ពាន់លាន AED (៤ ពាន់លានដុល្លារដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ១% ។ ប្រាក់ចំណូលនៅអាស៊ីខាងលិចនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានកើនឡើង ៤%ដល់ ៩.៨ ពាន់លាន AED (២.៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។ ប្រាក់ចំណូលនៅអាហ្វ្រិកបានថយចុះ ៤% ស្មើនឹង ៨.៧ ពាន់លានAED (២.៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ចំណែកឯតំបន់ឈូងសមុទ្រនិងមជ្ឈឹមបូព៌ាថយចុះ ៨% ស្មើនឹង ៧.៧ ពាន់លាន AED (២.១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ។

ពេញមួយឆ្នាំ អ៊ែមមឺរឹតបានណែនាំអំពីការកែលម្អផលិតផលនិងសេវាកម្មនៅលើយន្តហោះ onground និង​​ online។ ចំនុចសំខាន់ៗរួមមាន៖ ការដាក់ឱ្យដំណើរការនូវស្ថានីយឆែកអីនពីចម្ងាយដំបូងនៅក្នុងធឺមីណល​នៅ Dubai’s Port Rashid ដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរតាមនាវាមានការតភ្ជាប់តាមអាកាសយ៉ាងរលូន។ ការចាប់ផ្តើមនៃការសម្ពោធ EmiratesRED ដែលជាការលក់ទំនិញនៅលើយន្តហោះ និងការកែលម្អប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដល់កម្មវិធី Emirates App ខណៈដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងជាមួយយើងតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តរបស់ពួកគេ។

សម្រាប់អ្នកហោះហើរញឹកញាប់(frequent flyers) ក្រុមហ៊ុនបានបើកដំណើរការកម្មវិធី Skywards Exclusives ដែលផ្តល់បទពិសោធន៍ផ្តាច់មុខ money-can’t-buy sponsorship experiences​ និង Skywards Everyday ជាកម្មវិធីផ្អែកលើទីតាំងផ្ទាល់ដែលអាចអោយសមាជិកសន្សំចម្ងាយ Skywards Miles តាមហាងលក់ទំនិងជាង ១ពាន់កន្លែង កន្លែងកំសាន្តនិងបរិភោគអាហារជាង ១ពាន់ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអារ៉ាប់រួម។

Emirates SkyCargo បានបន្តផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អនៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលរួមចំណែកដល់ ១៣% នៃប្រាក់ចំណូលពីការដឹកជញ្ជូនសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន។​ ជាមួយនឹងភាពអន់ថយពីតម្រូវការដឹកទំនិញតាមផ្លូវអាកាសស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ Emirates cargo បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលចំនួន ១១.២ ពាន់លាន AED (៣.១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិច) ពោលគឺថយចុះ ១៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ទិន្នផលដឹកទំនិញក្នុងមួយតោនមួយគីឡូម៉ែត (Freight Tonne Kilometre FTKM) បន្ទាប់ពីកំណើនរយៈពេល ២ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាបានធ្លាក់ចុះ ២% ដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីតម្លៃប្រេងចុះនិងដុល្លារអាមេរិកចុះ។ ការដឹកទំនិញធុនធ្ងន់បានថយចុះ ១០% ត្រឹម ២.៤ លានតោនដោយសារការបញ្ឈប់ប៊ូអ៊ីង 777 មួយ ដែលកាត់បន្ថយសមត្ថភាពផលិតនៅត្រីមាសដំបូងនិងចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំ ២០១៩-២០ បរិមាណយន្តហោះដឹកទំនិញសរុបរបស់​​ Emirates SkyCargo មាន Boeing 777Fs ចំនួន ១១ គ្រឿង។

Emirates SkyCargo បានបន្តអភិវឌ្ឍផលិតផលច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ។ កាលពីខែតុលាក្រុមហ៊ុនបានបើកដំណើរការ Emirates Delivers ដែលជាវេទិកាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលជួយដល់អតិថិជនម្នាក់ៗនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចរួមបញ្ចូលគ្នានូវការទិញទំនិញតាមអ៊ីធឺណេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចែកចាយនៅអារ៉ាបរួម។ ទីផ្សារប្រភពដើមនិងទិសដៅទីផ្សារផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានគ្រោងទុកនាពេលអនាគតដោយប្រើឌូបៃថាជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាលសម្រាប់ការបំពេញពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតក្នុងតំបន់។ ក្នុងឆ្នាំនេះ Emirates Skycargo ក៏បានពង្រឹងសមត្ថភាពឱសថកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបើកកន្លែងថ្មីនៅទីក្រុង Chicago និងទីក្រុង Copenhagen.។

ផលប័ត្រសណ្ឋាគាររបស់អ៊ែមមឺរឹតបានកត់ត្រាប្រាក់ចំណូល ៥៨៤ លានដុល្លារ AED (១៥៩ លានដុល្លារអាមេរិក) ពោលគឺធ្លាក់ចុះ ១៣% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនជាមួយនឹងកំណើននៃការប្រកួតប្រជែងបន្ថែមលើទីផ្សារអារ៉ាប់រួមដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អត្រាបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងកម្រិតស្នាក់នៅជាមធ្យម។

 • សមិទ្ធផលរបស់ dnata
  សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ dnata បានធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណេញយ៉ាងខ្លាំង (៥៧%) ត្រឹម ៦១៨ លាន AED (១៦៨ លានដុល្លារអាមេរិក)។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការចំណេញមួយដងពីប្រតិបត្តិការដែល dnata បានដកភាគហ៊ុនភាគតិចរបស់ខ្លួននៅ Accelya ជាក្រុមហ៊ុនអាយធីដែលត្រូវបានទិញដោយក្រុមហ៊ុន Vista Equity Partners។ បើសិនជាគ្មានប្រតិបត្តិការតែមួយដងទេប្រាក់ចំណេញរបស់ dnata នឹងធ្លាក់ចុះ ៧២% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលរួមមានការចំណេញមួយដងពីការលក់ភាគហ៊ុនរបស់ dnata នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ HRG។ ការប្រៀបធៀបផលប្រាក់ចំណេញដោយមិនទទួលបានលទ្ធផលពីការដកហូតយកហ៊ុនពី Accelya និង HRG ប្រាក់ចំណេញរបស់ dnata សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០ នឹងមានកម្រិតទាបជាង ៦៤% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន។
 • ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ dnata បានកើនឡើងដល់ ១៤.៨ ពាន់លាន AED (៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ២%។ នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើនអាជីវកម្មជាបន្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកផ្តត់ផ្គង់ម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួននិងការរក្សាសេវាល្អដល់អតិថិជននិងឈ្នះលើកុងត្រាងថ្មីផ្នែកទាំងបួនរបស់ខ្លួន។ អាជីវកម្មអន្ដរជាតិរបស់ dnata មានចំនួន ៧២% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន។
  ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរីកចម្រើននាពេលអនាគត dnata បានវិនិយោគជាង ៨០០ លាន AED (២១៨ លានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងការទិញកន្លែងថ្មីនិងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សក្នុងឆ្នាំ។
  ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩-២០ ចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ dnata បានកើនឡើង ៨% ដល់ ១៤.៣ ពាន់លាន AED (៣.៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ស្របនឹងកំណើនសរីរាង្គនៅតាមផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងទិញហ៊ុនថ្មីៗជាពិសេសពីផ្នែកចែកអាហារនិងប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ។
 • សមតុល្យសាច់ប្រាក់របស់ dnata មានចំនួន ៥.៣ ពាន់លាន AED (១.៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិច) ពោលគឺកើនឡើង ៤%។ ពាណិជ្ជកម្មនេះបានផ្តល់លំហូរសាច់ប្រាក់ចំនួន ១.៤ ពាន់លាន AED (៣៨០ លានដុល្លារអាមេរិក) ពីសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការក្នុងឆ្នាំ ២០១៩-២០ ដែលសមស្របនឹងសមតុល្យពង្រឹងសាច់ប្រាក់ហើយធ្វើឱ្យអាជីវកម្មស្ថិតក្នុងជំហររឹងមាំដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួន។
 • ប្រាក់ចំណូលពី dnata ដែលប្រតិបត្តិពីអាកាសយានដ្ឋានអារ៉ាប់រួម UAE Airport Operations រួមទាំងការគ្រប់គ្រងផ្លូវគោកនិងដឹកទំនិញនៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៣.២ ពាន់លាន AED (៨៦៤ លានដុល្លារអាមេរិច) ។
  ចំនួនចលនាយន្តហោះដែលគ្រប់គ្រងដោយ​ dnata នៅអារ៉ាប់រួមបានធ្លាក់ចុះចំនួន ១១% ស្មើនឹង ១៨៨.០០០ គ្រឿង។ នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទផ្លូវយន្តហោះចុះថតនៅ DXB នៅក្នុងខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ និងការផ្អាកការហោះហើរអ្នកដំណើរតាមព្រលានយន្តហោះឌូបៃ (DXB និង DWC) ដោយសារវិធានការណ៍ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ក្នុងខែមីនា។ ការដឹកទំនិញដឹកទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុន dnata បានធ្លាក់ចុះ ៤% មកនៅត្រឹម ៦៩៨.០០០ តោនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយតម្រូវការទាបនៅក្នុងទីផ្សារដឹកទំនិញផ្លូវអាកាសទាំងមូលក្នុងមួយឆ្នាំនិងការបិទផ្លូវយន្តហោះចុះចតនៅ DXB រយៈពេល ៤៥ ថ្ងៃនៅត្រីមាសទី ១ ។
 • កំឡុងឆ្នាំ dnata បានប្រតិបត្តិការបៃតងទៅមកដំបូងរបស់អារាប់រួមពីយន្តហោះ flydubai នៅ DXB ដែលជាសមិទ្ធិផលមួយដែលបង្កើតឡើងដោយការវិនិយោគពីមុនរបស់ខ្លួនក្នុងការបំភាយសូន្យ ឧស្ម័ន ឧបករណ៍គាំទ្ររទេះអគ្គិសនី។ សេវាកម្មអាកាសយានដ្ឋានរបស់ខ្លួនឈ្មោះ marhaba បានបើកកន្លែងបន្ថែមនិងកែលម្អនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឌូបៃនិងបានពង្រីកបណ្តាញអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកន្លែងថ្មីនៅអាកាសយានដ្ឋានឆាងហ្គីប្រទេសសិង្ហបុរី។ dnata ក៏បានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងតំបន់ដោយចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Wallenborn Transports ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាដឹកទំនិញតាមផ្លូវអាកាសធំជាងគេនៅអឺរ៉ុប។ ភាពជាដៃគូនេះនឹងឃើញក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗនិងចូលទីផ្សារថ្មីផងដែល។
 • ប្រាក់ចំណូលផ្នែកប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់​​ dnata បានធ្លាក់ចុះបន្តិចដោយ ១%ស្មើនឹង ៣.៩ ពាន់លានAED (១.១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្ពាធប្រកួតប្រជែងខ្លាំង។ ប្រតិបត្ដិការព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅតែបន្តតំណាងឱ្យផ្នែកជំនួយធំបំផុតនៅ dnata ដោយការចូលរួមចំណែកប្រាក់ចំណូល។ ចំនួនយន្ដហោះដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្នែកបានកើនឡើង ១% ដល់ ៤៩៣.០០០ គ្រឿងដោយសារទំហំពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងមុនពេលមានរោគរាតត្បាតក៏ដូចជាការបើកទីតាំងថ្មីនិងឈ្នះកុងត្រាថ្មីៗ។ ចំណែកឯការដឹកទំនិញធ្លាក់ចុះ ៦% ស្មើនឹង ២.២ លានតោនដោយសារតម្រូវការដឹកទំនិញតាមផ្លូវអាកាសឆ្លងកាត់ទីផ្សារជាច្រើនមានភាពខ្សាយស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ។
 • ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៩-២០ dnata បានបន្តពង្រឹងប្រតិបត្តិការនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការពង្រីកប្រតិបត្ដិការដឹកអ្នកដំណើរ និង onground នៅ អូស្ទីន ញូយ៉ក ជេហ្វេខេ និងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យាថ្មីនិងតំរូវការរបស់អតិថិជន។ វាក៏បានសម្ពោធសមត្ថភាពដឹកទំនិញថ្មីជាមួយឃ្លាំងទី ២ នៅទីក្រុងប្រុសសែល ដើម្បីដោះស្រាយការនាំចូលនិងកន្លែងនាំចេញថ្មីមួយនៅទីក្រុងឡុងហីតស្រូរ dnata ស៊ីធីខាងកើត ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកទំនិញយ៉ាងច្រើននៅអាកាសយានដ្ឋានដែលមមាញឹកបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស។
  អាជីវកម្មធ្វើម្ហូបរបស់ dnata មានចំនួន ៣.៣ ពាន់លាន AED (៩០៣ លានដុល្លារអាមេរិក) នៃប្រាក់ចំណូល dnata កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅ ២៦%។ ពាណិជ្ជកម្មផ្តល់អាហារក្នុងយន្តហោះកើនជាង ៩៣ លានអាហារដល់អតិថិជនអាកាសចរដែលកើនឡើង ៣២% មូលហេតុចម្បងដោយសារការទិញអាជីវកម្មផ្តល់ម្ហូបអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុន Qantas នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីដែល​ dnata ទទួលបានកាលពីឆ្នាំមុន។
 • នៅឆ្នាំ ២០១៩-២០ dnata បានបើកប្រតិបត្ដិការអាហារដំបូងរបស់ខ្លួននៅកាណាដានៅវ៉ាន់ឃូវឺ។ ហើយក៏បានបើកប្រតិបត្ដិការម្ហូបអាហារថ្មីនៅហ៊ូស្តុន បូស្តុន ឡូសអង់សឺឡែស និងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ដោយពង្រីកនូវជំហ៊ាននិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅអាមេរិកខាងជើងដែលជាកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនយល់ថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីអតិថិជននិងចក្ខុវិស័យកំណើនខ្លាំងមុនពេលជំងឺរាតត្បាត កូវីដ-១៩ នាំប្រតិបត្ដិការថ្មីៗទាំងនេះទៅការបញ្ឈប់ជាបណ្តោះត្រឺមពាក់កណ្តាលត្រីមាសទី ៤។ ក្នុងឆ្នាំនេះ dnata ក៏បានប្រកាសផែនការសម្រាប់កន្លែងផ្តល់ម្ហូបអាហារថ្មីមួយនៅទីក្រុង មែនឆេសស្ទឺប្រទេសអង់គ្លេសនិងភាពជាដៃគូដ៏សំខាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការម្ហូបអាហាររបស់ Aer Lingus និងបម្រើរាល់ជើងហោះហើរទាំងអស់ចេញពីទីក្រុង Dublin ប្រទេសអៀរឡង់។
 • កាលពីខែមីនា dnata បានក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្តាច់មុខនៃការផ្តល់អាហារនិងលក់ទំនិញរាយតាមអ៊ិនធឺរណែតដ៏ធំបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានទិញ Alpha LSG ដែលពីមុនជាដៃគូពាណិជ្ផកម្មរួមគ្នាយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងផលប័ត្ររបស់ dnata។ ប្រាក់ចំណូលពីផ្នែកសេវាកម្មធ្វើដំណើររបស់ dnata បានធ្លាក់ចុះ ៤% ស្មើនឹង ៣.៥ ពាន់លាន AED (៩៦៤ លានដុល្លារអាមេរិក) ។ តម្លៃប្រតិបត្តិការសរុបនៃមូលដ្ឋានសេវាកម្ម (TTV) បានលក់ សេវាកម្មធ្វើដំណើរ បានធ្លាក់ចុះ ៦% គឺដល់ ១០.៨ ​​ពាន់លាន AED (៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ។
 • ផ្នែកធ្វើដំណើររបស់ dnata’s Travel ឃើញថាតម្រូវខាងធ្វើដំណើរខ្សោយមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅផ្នែក B2C របស់ខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុប។ នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបានផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ផកម្មមួយដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៃផលប័ត្រទេសចរណ៍ទាំងមូលរបស់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនាំឱ្យមានការថយចុះចំនួន ១៣២ លាន AED ផ្ទុយនឹងសុច្ឆន្ទៈនៅក្នុងធ្វើដំណើរ B2C របស់ក្រុមហ៊ុននៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ការពិនិត្យឡើងវិញនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២០-២១ ។
 • នៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់រួមនិង GCC ក្រុមហ៊ុន dnata’s Travel នៅតែមានស្ថេរភាព។ ក្នុងមួយឆ្នាំ dnata បានពង្រីកបណ្តាញរបស់ខ្លួននៅអារ៉ាប់រួមជាមួយនឹងការបើកហាងលក់សេវាកម្មថ្មីៗនិងបើកដំណើរការ REHLATY ដែលជាយីហោទេសចរណ៍ថ្មីមួយដែលរចនាដោយអ៊ែមមឺរឹតសម្រាប់អ្នកដំណើរអារ៉ាប់រួម។ ស្រដៀងគ្នាទៅនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពាណិជ្ផកម្ម ផ្នែក dnata’s Travel ត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយដោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងភ្លាមៗនៃតម្រូវការធ្វើដំណើរដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនៃកូវីដ ១៩ ដោយអតិថិជនបានស្នើយកប្រាក់សំណង (refunds) ពីការខកខាននៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ែមមឺរឹតគ្រុបដែលរួមមាន Emirates, dnata និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេមាននៅទីនេះ។

  តួលេខដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបំលែងនៅតម្លៃ 1US $ = 3.67AED និងផ្អែកលើតួលេខ AED ពេញលេញមុនពេលធ្វើការបង្គត់។

Loading...