សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់ ​កម្ពុជា​គ្មាន​អ្នក​ឆ្លង ​និង​ព្យាបាល​ជា​១៥​នាក់​ទៀត​ សរុបអ្នកជាឡើងដល់៤៩នាក់

165

​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ប្រកាស​ថា​មិន​មាន​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ Covid-19 ​នោះ​ទេ ​ហើយ​ថែម​ទាំង​មាន​ដំណឹង​ល្អ​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​រហូត​ដល់​ទៅ​១៥​នាក់​ថែម​ទៀត​ផង។ សរុបអ្នកជាសះស្បើយ មានរហូតដល់៤៩នាក់ហើយនៅកម្ពុជា ដែលជាអត្រាជាសះស្បើយខ្ពស់មួយ។

Loading...