ក្ដៅ​ៗ ​កម្ពុជា​នឹង​​ពិភាក្សា​លើ​ច្បាប់​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រា​អាសន្ន​ហើយ​

6715

​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ​នៅ​ព្រឹក​នេះ ​កម្ពុជា​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ពិភាក្សា​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រា​អាសន្ន​ហើយ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ខាង​មុខ​នេះ​។ ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ ​នឹង​ដាក់​ចូល​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈរដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​២០២០​ខាង​មុខ​នេះ ​មុន​ពេល​សុំ​ឡាយ​ព្រះហស្ថ​ពី​ព្រះ​មហាក្សត្រ។

Loading...