ក្ដៅ! ក្រសួងប្រកាសបិទ បៀរហ្គាឌិន ទូទាំងប្រទេសបណ្ដោះអាសន្ន

35

ក្រសួងទេសចរណ៍បានចេញប្រកាសបិទអាជីវកម្ម បៀរហ្គាដិន ជាបណ្តោះអាសន្ននៅគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ ១៩ ។ សូម​អាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ខាង​ក្រោម៖

Loading...