ព្រះ ! ផ្អើលស្រុកខ្មែរ ស្តេចឡានស្ព័រ ខ្ទង់ ៥ លានដុល្លារ មកដល់ខ្មែរយប់មិញក្តៅៗ

4317

បន្ទាប់ពីផ្អើលកំពូលរថយន្តស្ព័ររបស់បារាំង Bugatti Chiron ដែលមានតម្លៃក្រៅស្រុក ជាង ៣ លានដុល្លាររួចម្តងមក ឥឡូវវត្តមានស្តេចរថយន្តស្ព័របស់អ៉ីតាលី La Ferrari ក៏បានមកដល់ទឹកដីសុវណ្ណភូមិយប់មិញឡើងផ្អើលប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ។ Ferrari LaFerrari មួយនេះត្រូវបានឲ្យដឹងថាតម្លៃក្រៅស្រុកមានតម្លៃចន្លោះពី ៣ ទៅ ៣ លាន ដុល្លារ កន្លះ អាចមកដល់បូកទាំងពន្ធអាចចូល ៥ លានជាង៕

ដោយ៖ រដ្ឋា

Loading...