ទេវតាជួយ! កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ៣១​នាក់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

9325

នៅថ្ងៃនេះដែរ កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគ Covid-19 រហូតដល់៣១នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ​កំពុង​មាន​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ Covid-19 ​ច្រើន​ជាង​គេ ​ក្រោយ​ពី​រក​ឃើញ​ថា​មនុស្ស​ដល់​ទៅ​៣១នាក់​បាន​ឆ្លង​មេរោគ​នេះ ពី​ជនជាតិ​បារាំង​២​នាក់​ដែល​ផ្ទុក​មេរោគ​កាល​ពី​ម្សិលមិញ​នេះ​។

សរុប​ត្រឹម​ថ្ងៃ​នេះ ​កម្ពុជាមាន​អ្នក​ឆ្លង​រហូត​ដល់​ទៅ ​៨៤នាក់​ហើយ ​ក្រោយ​ពី​បន្ថែម​៣១នាក់​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ទៀត៕

​​

Loading...