ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្នើ​ឱ្យ​បង​ប្អូន​ទើប​មក​ពី​បរទេស ​ដាក់​ខ្លួន​ឯង​១៤​ថ្ងៃ​ស្វែក​រក Covid-19 ​

3692

​ក្រសួង​សុខាភិបាល ​បាន​ស្នើ​ឱ្យ​បងប្អូនដែលទើបធ្វើដំណើរ​ត្រលប់ពីបរទេសទាំងអស់​ សូម​មេត្តា​ដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដោយឡែកចំនួន១៤ថ្ងៃ​ និងតាមដានសុខភាព​ បើ​មានចេញរោគសញ្ញា​ សូម​ពិគ្រោះ​ជំងឺ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទលេខ​ ១១៥​ ។ សូម​អាន​សេចក្តី​ណែនាំ​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ។

Loading...