ក្ដៅ​ៗ កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 ​​ចំនួន​៤នាក់​ទៀត ​ខ្មែរ៣នាក់ ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់

7223

​បើ​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស ​នៅ​ពេល​នេះ​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ Covid-19 ​ចំនួន​៤​នាក់​បន្ថែម​ទៀត ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ចំនួន​សរុប​ឡើង​ដល់​៥១​នាក់​ហើយ។

​៣​នាក់​ដែល​រក​ឃើញ​ថ្មី​នេះ ​មាន​នៅ កំពង់​ចាម​ម្នាក់ ជា​ជន​ជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី ​នៅ​ភ្នំពេញ​ម្នាក់​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ ​ស្ថិត​នៅ​ច្រាំង​ចម្រេះ ​និង​២នាក់​ទៀត​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​បាត់​ដំបង។ ​ខាង​ក្រោម​ជា​ដំណឹង​លម្អិត​៖

Loading...