កម្ពុជា ​នឹង​យក​សណ្ឋាគារ Great Duke (អ៊ិនធើខន) ​ធ្វើ​ជា​កន្លែង​ព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺ Covid-19 ​

7027

​ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា នឹងយកសណ្ឋាគារGreat DUKE អតីត​សណ្ឋាគារ (អ៊ិនធើខន) រាជធានីភ្នំពេញ​ធ្វើ​ជា​កន្លែងធ្វើព្យាបាលជំងឺCOVID-19។

 

រំលឹក​ថា​នៅ​ព្រឹកមិញ​នេះ​កម្ពុជា​បាន​រក​ឃើញ​ករណី​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 ​រហូត​ដល់​១២​នាក់​ទៀត ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ចំនួន​នៃ​អ្នក​ឆ្លង​បាន​កើន​ដល់ ២៤​នាក់​ហើយ ​គិត​ត្រឹមថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ។ ​កត្តា​អ្នក​ជំងឺ​កាន់​តែ​កើន​ឡើង​នេះ​ហើយ ​ទើប​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​ថា ​នឹង​យក​សណ្ឋាគារGreat DUKE អតីតសណ្ឋាគារ (អ៊ិនធើខន) រាជធានីភ្នំពេញធ្វើ​ជាកន្លែងធ្វើព្យាបាលជំងឺ COVID-19៕

Loading...