សាហាវ ​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ Corona ​នៅ​ចិន​ឡើង​ដល់​១ ១១២​នាក់​ហើយ​

329

​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​មេរោគ Corona ​នៅ​ប្រទេស​ចិន បាន​កើន​ឡើង​ដល់ ១ ១១២​នាក់​ហើយ​នៅ​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១២​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ ២០២០​នេះ។ ​

​មិន​ត្រឹម​តែ​ឡើង​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​នេះ​ទេ អ្នក​ទើប​រក​ឃើញ​មេរោគ​ថ្មី​ៗ​ក៏​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ផង​ដែរ។ ក្នុង​នោះ ​ចំនួន​អ្នក​ផ្ទុក​មេរោគ​មាន​ដល់​ជាង​៤​ម៉ឺន​នាក់​ហើយ ​ក្នុង​ចំនួន​នេះ​ក៏​មាន​អ្នក​ឈឺ​ធ្ងន់​ច្រើន​ផង​ដែរ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​មន្ត្រី​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភព​លោក ​បាន​ចុះ​ទៅ​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​ចិន​ហើយ ក្រោយ​ពី​ចិន​ប្រកាស​ស្វែង​រក​ជំនួយ​បន្ថែម៕