មនុស្ស​ស្លាប់​កើន​ដល់​៦៣៦​នាក់ ​ខណៈ​អ្នក​ឆ្លង​កើន ​ជាង​៣​ម៉ឺន​នាក់ Corona ​នៅ​ចិន​

319

​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​កើន​ដល់​៦៣៦​នាក់​ហើយ​ដោយសារ​មេរោគ Corona ​នៅ​ប្រទេស​ចិន ​ខណៈ​ដែល​អ្នក​ឆ្លង​វិញ​ក៏​បាន​កើន​ដល់​ជាង​៣​ម៉ឺន​នាក់​ផង​ដែរ។

តាម​ចំនួន​នេះ​អ្នក​ស្លាប់​បាន​បន្ដ​កើន​ឡើង ​ខណៈ​ដែល​អ្នក​រក​ឃើញ​ថា​ឆ្លង​មេរោគ​ក៏​មាន​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​ទៅ​ផង​ដែរ។ ​អាជ្ញាធរ​នៅ​តែ​បន្ដ​វិធានការ​មិន​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ក្រុង​នានា​ក្នុង​ខេត្ត ហួរពី ​ចាកចេញ​ទៅ​ណា​នោះ​ទេ។ ​អង្គការ​សុខភាព​ពិភព​លោក​ក៏​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែងការ​មួយ​ចំពោះ​បញ្ហា​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នេះ​ដែរ។

Loading...