សប្បាយហើយ Kim និង Mark មកជួប​Fan នៅកម្ពុជាផ្ទាល់ ថ្ងៃទី៣ខាងមុខនេះ

389

តារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសថៃ Mark និង Kim នឹងធ្វើកម្មវិធីជួបជុំអ្នកគាំទ្រធំមួយនៅរាជាធានីភ្នំពេញ
នាថ្ងៃ៣ខាងមុខនេះ។

ដោយ៖ ស្រីអូន