ផ្អើលភ្នំពេញ ! លេចកំពូលរថយន្តស្ព័រ Mercedes AMG GT ឡើងក្រហាម! (វីដេអូ)

573

មានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាស្អាតបន្ទាប់ពីរថយន្តកំពូលស្ព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សផលិតរថយន្ត Mercedes គឺ Mercedes AMG GT។ ចង់ដឹងថា រថយន្តនេះស្អាតយ៉ាងណាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម និង វីដេអូ៖

ប្រភព៖ kimsrun premium auto និង Supercars of Phnom Penh

ដោយ៖ រដ្ឋា