បទ​ថ្មី ថេណា ​ចេញ​មក​ញាក់​សាច់ ​១៨+ ​ប៉ុន្តែ​ក៏​ត្រូវ​រិះគន់​មួយ​ទំហឹង​ដែរ

950

តារា​ចម្រៀង ថេណា​ បាន​ចេញ​បទ​ចម្រៀង​ថ្មី​មួយ​បទ​ក្រោម​ចំណង​ជើង​ថា អេម ​ច្រៀង​រួម​ជាមួយ​លោក YT ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ពេញ​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង។

មួយ​បទ​នេះ​ដែរ ថេណា ​បាន​ហាម​ក្មេង​ក្រោម​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ​ស្ដាប់ ​ព្រោះ​ថា​ពាក្យ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​នេះ ពិត​ជា​អាសអាភាស​ខ្លាំង​មែនទែន។ ដោយសារ​តែ​លេង​ពាក្យ​ខ្លាំង​យ៉ាង​នេះ​ហើយ ទើប​បាន​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​ក៏​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​បទ អេម ​នេះ​ដែរ។ ចង់​ដឹង​ថា​សាហាវ​យ៉ាង​ណា ស្ដាប់​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖