កម្ពុជា ​ជាប់​ជា​ប្រទេស​មាន​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​លើ​លោក​

2676

កម្ពុជា​បាន​ជាប់​ជា​ប្រទេស​មាន​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​លោក។ នេះ​បើ​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់ worldatlas ​ដែល​បាន​កត់​ចំណាំ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ប្រទេស​នីមួយ​ៗ។

 

ដោយ​កម្ពុជា ​មាន​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​សរុប​២៨​ថ្ងៃ ​លើស​ប្រទេស​ណា​ៗ​ទាំង​អស់។ ខណៈ​ដែល​ប្រទេស​ Top5 ​មាន​ដូច​ជា​៖

១ កម្ពុជា ​មាន​២៨​ថ្ងៃ​
២ ស្រីលង្កា ​មាន​២៥​ថ្ងៃ
៣ ឥណ្ឌា និង កាសាស្ថាន ​មាន​២១​ថ្ងៃ
៤ កូឡុំប៊ី ភីលីពីន ទ្រីនីដាដ និង តូបាហ្គោ ​មាន​១៨​ថ្ងៃ​
៥ ចិន និង​ ហុងកុង ​មាន​១៧​ថ្ងៃ​