ក្តៅៗ! ដឹងតម្លៃ iPhone 10S និង 10S Max នៅខ្មែរហក់អត់ដល់ ២ ពាន់ ដុល្លារទេ !

836

អ្វីដែល fan Apple ទន្ទឹងរង់ចាំឥឡូវបានមកដល់ហើយតាមហាងដែលយកមកលក់គឺបានផ្តល់តម្លៃដូចខាងក្រោម៖

 • iPhone Xs:
  64GB = ១៣៥០ ដុល្លារ
  256GB = ១៥២០ ដុល្លារ
  512GB = ១៧២០ ដុល្លារ។
 • iPhone Xs Max:
  64GB = ១៥៥០ ដុល្លារ
  256GB = ១៧៥០ ដុល្លារ
  512GB = ១៩៥០ ដុល្លារ។

តម្លៃទាំងនេះគឺលក់ថ្ងៃដំបូងនៃកំពូលស្មាតហ្វូន Apple នៅកម្ពុជាយើង ដែលតម្លៃនេះខុសពីការគ្រោងទុករបស់អ្នកវិភាគខ្មែរមួយចំនួនគិតថា លើ ២ ពាន់គ្រប់ ស៊េរី។ ចំណែកឥវ៉ាន់អាចនឹងមានលក់បន្តិចទៀតនេះហើយ៕

ដោយ៖ រដ្ឋា

SHARE