ក្មេងៗបាល់ទាត់និងគ្រូបង្វឹក​ទាំង ១៣ យក​ចេញ​ពី​រូង​ភ្នំថាំហ្លួង​អស់​ដោយ​សុវត្ថិភាព

400

ក្មេងៗនិង​គ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ថៃ​សរុប​ទាំង ១៣ នាក់ បាននាំ​ចេញ​ពី​រូង​ភ្នំថាំហ្លួង​ដោយ​សុវត្ថិភាព​គ្រប់គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្រោយ​ជាប់ក្នុង​រូងភ្នំជាង ២សប្តាហ៍​កន្លង​មក។

ក្មេងៗ​ទាំង ១២នាក់​នោះ មាន​អាយុ​ចន្លោះ​ពី ១១ ដល់ ១៦​ឆ្នាំ រីឯគ្រូ​បង្វឹក​របស់​ពួកគេ មានវ័យ​២៥​ឆ្នាំ ហើយ​បាន​ជាប់​ក្នុង​រូងភ្នំថាំហ្លួង​ខេត្ត​ឈៀងរ៉ៃ ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨៕

អត្ថបទ៖ រតនា

ប្រភព៖ Channel News Asia