ខ្លាំងមែន ! ជើងខ្លាំង ៤ នាក់លេង Super Mario Bros តែ ៤ នាទីចប់វគ្គគ្មានងាប់

590

បើនិយាយពីព្រេងនាយតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០ ហ្គេមល្បីទូទាំងពិភពលោករបស់ Nentindo គឺ Super mario Bors ដែលភាសាខ្មែរក៏ដូចជា តុក្តាសុីផ្សិត ត្រូវបានបុរស ៤ នាក់លេងបំបែកឯក្តកម្មលេងចប់វគ្គពី ១.១ ដល់ ៨.៤ ត្រឹមតែ​ ៤ នាទីជាង ដោយគ្មានងាប់កូនមួយឡើយ៕

តោះទៅទស្សនាវីដេអូហ្គេមពួកគាត់លេងទាំងអស់គ្នា៖

អត្ថបទសរសេរដោយ៖ រដ្ឋា